ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Εταιρικά στοιχεία

ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΡΟΥΠΑΚΙ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - 19300
Τηλ: 2109760283
Fax: 2109712725
E-mail: ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Δημοσιεύσεις

Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 08/11/2019

ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ